soome

Ennen vesitäyttöä varmistettavat asiat: -kaikki hitsaustyöt on tehty -suunnitellut NDT-tarkastukset on tehty -säiliö on puhdistettu -yhteet suljettu laipoilla -vettä on saatavilla riittävästi -säiliön kiinnitykset alustaan suoritettu - Ennen testin alkua säiliö on puhdistettava, mitään roiskeita ja kuona poistetaan hitsit, ja kaikki materiaalit, esineitä tai tilapäisiin asennuksiin käytetty sen rakentamiseen on poistettava - Jos ympäristön lämpötila on yhtä suuri tai pienempi kuin 0 ° C, varmisettava että lämmintä vettä on saatavilla jäätymisen estämiseksi -Ennen testin alkua säiliöön merkitään kiinteästi horisontaalinen ja vertikaalinen taso pääasteille säiliön liikkeiden seuraamiseksi. Horisontaalitason merkinnät siirrettävä kiinteästi ympäristöön säiliön painauman seuraamiseksi. -Säiliön painaumat mitataan ja raportoidaan kun säiliö tyhjä,1/4, puolivälissä, ¾ täynnä sekä 24h täytöstä . - Säiliön täyttö keskeytettävä mikäli havaitaan merkittäviä poikkeamia säiliön painaumassa. - Koko vesi kuormaa on pidettävä yllä ainakin 24 tuntia, ja testin aikana tehdään silmämääräiset tarkastukset -Mikäli vuotoja esiintyy lasketaan vedenpinta alle vuototason, korjataan ja nostetaan alkuperäiselle tasolle. -Mikäli säiliön tilavuus on pieni, alle 500m^3, tai korkeus/halkaisijasuhde pienempi kuin1:3 perustuksen painaumaa ei ole tarvetta mitata Varusteet -Ponnistuslaippa pohjayhteesen varustettun. -Paloletkua 3” -Paineenkorotuspumppu (tarvittaessa) Vesitäyttöä valvotaan koko täytön ajan, ja tiiveys tarkastetaan kun säiliö on ollut täysi 24h. Tiiveyskokeesta laaditaan pöytäkirja (LT-site) Vesitäytön vastaava, Asenuspäällikkö tai asentaja.

inglise

Things to check before filling with water: -all welding work is done -planned NDT inspections have been performed tank has been cleaned joints closed with flanges -Adequate water is available tank attachments to the base completed - Before the start of the test, the tank must be cleaned, any splashes and slag removed from the welds, and all materials, objects or temporary installations used in its construction shall be removed - If the ambient temperature is equal to or lower than 0 ° C, ensure that hot water is available to prevent freezing -Before the start of the test, the horizontal and vertical planes are permanently marked on the tank to monitor the movements of the tank. The horizontal markings must be permanently transferred to the environment to monitor the depression of the tank. -The tank depressions are measured and reported when the tank is empty, 1/4, halfway, ¾ full and 24 hours full. - Stop filling the tank if significant deviations in the tank pressure are observed.- The entire water load must be maintained for at least 24 hours and visual inspections are performed during the test -If leaks occur, lower the water level below the leak level and repair and raise to the original level. -If the tank volume is small, less than 500m ^ 3, or the height / diameter ratio is less than 1: 3, there is no need to measure the foundation indentation Equipment -Tightening flange with bottom connection. -Fire hose 3 ” -Pressure pump (if required) The water filling is monitored throughout the filling, and the tightness is checked after the tank has been full for 24 hours. A report on the leak test is prepared (LT-site) Water Filler Manager, Installation Manager or Installer.

Tolge.ee | Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)